Informace pro rekreanty

Pro hladký provoz chaty od vás potřebujeme trochu čtení

Příjezdy na chatu předpokládáme v odpoledních hodinách mezi 14 a 16 h, odjezd dopoledne nejpozději v 11 h. Vždy se prosím nejlépe dva dny předem na čase příjezdu domlouvejte se správcem chaty. V případě potřeby  je možná ohledně časů individuální domluva.

 

Dál se prosím seznamte  s:

  1. Provozními informacemi
  2. Požárním řádem
  3. Požárními poplachovými směrnicemi

Vše je k dispozici také na nástěnce při vstupu do chaty a v každém apartmánu.

Seznámení s výše uvedenými body je třeba potvrdit svým podpisem a zároveň podepsat „Prohlášení o zodpovědnosti za škody“ – při převzetí apartmánu do formuláře připraveném na stole. Formulář vypadá následovně.