Požární poplachové směrnice

  1. Každý je povinen ohlásit neodkladně zjištěný požár, nebo zabezpečit jeho ohlášení
  2. Při požáru volejte č. 150, v hlášení uveďte: KDO volá, KDE hoří, CO hoří
  3. Každý je povinen v souvislosti se zdoláním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Dále: poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.
  4. Požární poplach je vyhlašován voláním „Hoří“.

Důležitá telefonní čísla: Hasiči: 150, Policie: 158, Záchranná služba 155