Prohlášení ubytovaného

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Provozními informacemi, Požárním řádem, Požárními poplachovými směrnicemi.

V zájmu pohodové a bezproblémové rekreace se zavazuji k dodržování pokynů dle výše uvedených dokumentů a zodpovídám za jejich dodržení i osobami uvedenými na ubytovacím poukaze. Zvláštní pozornost budu věnovat bodům:

  • S elektrickými kamny nemanipulovat, neregulovat bez konzultace se správcem nebo majitelem
  • Neodkládat oblečení přímo na elektrická kamna

Zodpovědnost za škody

Prohlašuji také, že jsem se seznámil s vybavením a zařízením apartmánu a potvrzuji svým podpisem, že provozovateli neodkladně uhradím veškeré náklady spojené s odstraněním případného poškození, znehodnocení nebo ztráty vybavení.

Jméno a příjmení hůlkovým písmem: …

Podpis rekreanta: …

Datum podpisu: …