Provozní informace

 • v celém objektu je zakázáno kouřit
 • použít erární
 • lyže se ukládají do uzamykatelných skříněk označených číslem apartmánu při vstupu do chaty
 • lyžav apartmánech, společenských místnostech a chodbách se užívá domácí obuv, kdo zapomněl, může řské i jiné boty doporučujeme ukládat do botníků v přezouvárně, také označených číslem
 • k provozu krbových kamen užívejte námi určené dřevo
 • v případě potřeby úklidových prostředků a nástrojů v průběhu pobytu, jsou tyto uloženy v úklidové komoře v patře
 • lékárnička je k dispozici v úklidové komoře
 • uzamykejte chatu při jejím opouštění přes den a vždy na noc
 • průběžně odnášejte odpad z pokoje do popelnice před chatou – odpad třídíme! 1. popelnice na plast (označena) 2.popelnice na komunální odpad. Sklo si prosím odvezte.
 • zjištěné nedostatky lze hlásit správci chaty, majiteli anebo zapsat do knihy na pokoji
 • dodržovat dobu nástupu na chatu v domluvenou hodinu
 • odvézt všechny zbylé potraviny z pokoje i z lednice
 • předat správci apartmán s vybavením a klíče od apartmánu na konci pobytu
 • využívání dětského hřiště a pískoviště je výhradně na vlastní nebezpečí. Zákonný zástupce nese plnou odpovědnost za případné škody na zdraví dětí.
 • prosíme, zaujímejte vůči  vybavení chaty vztah podobný jako ke svému vlastnímu.  Šetřete prosím energiemi. Děkujeme!